Kategorie

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Podanie przez Klienta imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, w procesie rejestracji oraz w trakcie korzystania z Sklepu internetowego jest dobrowolne.

3. Dane zbierane są w celu przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania Sklepu internetowego, a także w celu realizacji zamówień, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

4. Klient ma dostęp do swoich danych osobowych i w dowolnym czasie może je modyfikować.